Facebook chat
 • viet nam 4
 • Slide vn
 • Slide 1
iPhone 6S 16GB Global (Rose) (FPT 1 đổi 1)
Thông Số Kỹ Thuật Kết nối dữ liệu  Loại s..
Công ty: 15,900,000 đ

i-Tâm Loan: 14.500.000 đ
iPhone 6S - 16GB FPT
Thông Số Kỹ Thuật Kết nối dữ liệu  Loại s..
Công ty: 15,900,000 đ

i-Tâm Loan: 14.500.000 đ
iPhone 6S - 16GB FPT
Thông Số Kỹ Thuật Kết nối dữ liệu  Loại s..
Công ty: 15,900,000 đ

i-Tâm Loan: 14.600.000 đ
iPhone 6S - 16GB FPT
Thông Số Kỹ Thuật Kết nối dữ liệu  Loại s..
Công ty: 15,900,000 đ

i-Tâm Loan: 14.600.000 đ
iPhone 6S 64GB Global (Rose) (FPT 1 đổi 1)
Thông Số Kỹ Thuật Kết nối dữ liệu  Loại s..
Công ty: 19,290,000 đ

i-Tâm Loan: 16.700.000 đ
iPhone 6S - 64GB FPT
Thông Số Kỹ Thuật Kết nối dữ liệu  Loại s..
Công ty: 19,290,000 đ

i-Tâm Loan: 16.700.000 đ
iPhone 6S - 64GB FPT
Thông Số Kỹ Thuật Kết nối dữ liệu  Loại s..
Công ty: 19,290,000 đ

i-Tâm Loan: 17.000.000 đ
iPhone 6S - 64GB FPT
Thông Số Kỹ Thuật Kết nối dữ liệu  Loại s..
Công ty: 19,290,000 đ

i-Tâm Loan: 17.000.000 đ
iPhone 6S 128GB Global (Rose) (FPT 1 đổi 1)
Thông Số Kỹ Thuật Kết nối dữ liệu  Loại s..
Công ty: 22,190,000 đ

i-Tâm Loan: 19.300.000 đ
iPhone 6S - 128GB FPT
Thông Số Kỹ Thuật Kết nối dữ liệu  Loại s..
Công ty: 22,190,000 đ

i-Tâm Loan: 19.300.000 đ
iPhone 6S - 128GB FPT
Thông Số Kỹ Thuật Kết nối dữ liệu  Loại s..
Công ty: 22,190,000 đ

i-Tâm Loan: 19.300.000 đ
iPhone 6S - 128GB FPT
Thông Số Kỹ Thuật Kết nối dữ liệu  Loại s..
Công ty: 22,190,000 đ

i-Tâm Loan: 19.300.000 đ
iPhone 6S Plus 16GB rose FPT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM ..
Công ty: 19,790,000 đ

i-Tâm Loan: 16.900.000 đ
iPhone 6S Plus 16GB fpt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM ..
Công ty: 19,790,000 đ

i-Tâm Loan: 16.900.000 đ
iPhone 6S Plus 16GB fpt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM ..
Công ty: 19,790,000 đ

i-Tâm Loan: 15.900.000 đ
iPhone 6S Plus 16GB fpt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM ..
Công ty: 19,790,000 đ

i-Tâm Loan: 15.900.000 đ
iPhone 6S Plus 64GB rose FPT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM ..
Công ty: 22,190,000 đ

i-Tâm Loan: 19.200.000 đ
iPhone 6S Plus 64GB fpt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM ..
Công ty: 22,190,000 đ

i-Tâm Loan: 19.000.000 đ
iPhone 6S Plus 64GB fpt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM ..
Công ty: 22,190,000 đ

i-Tâm Loan: 19.200.000 đ
iPhone 6S Plus 64GB fpt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM ..
Công ty: 22,190,000 đ

i-Tâm Loan: 19.000.000 đ
iPhone 6S Plus 128GB rose FPT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM ..
Công ty: 24,990,000 đ

i-Tâm Loan: 20.400.000 đ
iPhone 6S Plus 128GB fpt
MUA IPHONE 6S CÔNG TY CHỈ VỚI 3.778.000 VND TẠI I-TÂM LOAN - TẶNG NGAY 2.000.000 VN..
Công ty: 24,990,000 đ

i-Tâm Loan: 20.400.000 đ
iPhone 6S Plusc 128GB fpt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM ..
Công ty: 24,990,000 đ

i-Tâm Loan: 20.200.000 đ
iPhone 6S Plus 128GB fpt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM ..
Công ty: 24,990,000 đ

i-Tâm Loan: 20.200.000 đ
iPhone SE
..
Công ty: 11,600,000 đ

i-Tâm Loan: 11.000.000 đ
iPhone SE
..
Công ty: 11,600,000 đ

i-Tâm Loan: 11.000.000 đ
iPhone SE
..
Công ty: 14,500,000 đ

i-Tâm Loan: 14.000.000 đ
iPhone SE
..
Công ty: 14,500,000 đ

i-Tâm Loan: 14.000.000 đ
iPhone SE
..
Công ty: 14,500,000 đ

i-Tâm Loan: 14.000.000 đ
iPhone SE
..
Công ty: 14,500,000 đ

i-Tâm Loan: 14.000.000 đ
iPhone SE
..
Công ty: 11,600,000 đ

i-Tâm Loan: 11.000.000 đ
iPhone SE
..
Công ty: 11,600,000 đ

i-Tâm Loan: 11.000.000 đ
iPad Pro 9.7" GOLD (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 19,600,000 đ
iPad Pro 9.7" GOLD (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 16,600,000 đ
iPad Pro 9.7" GOLD (Comming Soon)
iPad Pro 9,7 inch không khác nhiều so với iPad Air 2 về thiết kế nhưng được trang bị ..

i-Tâm Loan: 16,600,000 đ
iPad Pro 9.7" GOLD (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 13,600,000 đ
iPad Pro 9.7" GOLD (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 22,600,000 đ
iPad Pro 9.7" ROSE (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 13,600,000 đ
iPad Pro 9.7" ROSE (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 22,600,000 đ
iPad Pro 9.7" ROSE (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 22,600,000 đ
iPad Pro 9.7" ROSE (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 19,600,000 đ
iPad Pro 9.7" ROSE (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 16,600,000 đ
iPad Pro 9.7" ROSE (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 16,600,000 đ
iPad Pro 9.7" ROSE (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 16,600,000 đ
iPad Pro 9.7" ROSE (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 16,600,000 đ
iPad Pro 9.7" ROSE (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 19,600,000 đ
iPad Pro 9.7" ROSE (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 13,600,000 đ
iPad Pro 9.7" SILVER (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 13,600,000 đ
iPad Pro 9.7" SILVER (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 22,600,000 đ
iPad Pro 9.7" SILVER (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 16,600,000 đ
iPad Pro 9.7" SILVER (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 19,600,000 đ
iPad Pro 9.7" SILVER (Comming Soon)
..

i-Tâm Loan: 16,600,000 đ
iPad Pro - Wi-Fi + Cellular - 128GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM/ Appl..
Công ty: 26,900,000 đ

i-Tâm Loan: 21.200.000 đ
iPad Pro - Wi-Fi + Cellular - 128GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM/ Appl..
Công ty: 26,900,000 đ

i-Tâm Loan: 20.900.000 đ
iPad Pro - Wi-Fi + Cellular - 128GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM/ Appl..
Công ty: 26,900,000 đ

i-Tâm Loan: 21.200.000 đ
iPad Pro - Wi-Fi - 128GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu GPS Không ..
Call: 19006459

i-Tâm Loan: 17.600.000 đ
iPad Pro - Wi-Fi - 128GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu GPS Không ..
Call: 19006459

i-Tâm Loan: 17.600.000 đ
iPad Pro - Wi-Fi - 128GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu GPS Không ..
Call: 19006459

i-Tâm Loan: 17.600.000 đ
iPad Pro - Wi-Fi - 32GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu GPS Không ..
Công ty: 19,900,000 đ

i-Tâm Loan: 16.100.000 đ
iPad Pro - Wi-Fi - 32GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu GPS Không ..
Công ty: 19,900,000 đ

i-Tâm Loan: 16.100.000 đ
iPad Pro - Wi-Fi - 32GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu GPS Không ..
Công ty: 19,900,000 đ

i-Tâm Loan: 16.100.000 đ
iPad mini 4 - Wi-Fi + Cellular - 128GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM/ Appl..
Công ty: 17,900,000 đ

i-Tâm Loan: 19006459
iPad mini 4 - Wi-Fi + Cellular - 64GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM/ Appl..
Công ty: 14,900,000 đ

i-Tâm Loan: 13.600.000 đ
iPad mini 4 - Wi-Fi + Cellular - 16GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu Loại sim Nano-SIM/ Appl..
Công ty: 12,900,000 đ

i-Tâm Loan: 11.400.000 đ
iPad mini 4 - Wi-Fi - 128GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu GPS Không ..
Call: 19006459

i-Tâm Loan: 19006459
iPad mini 4 - Wi-Fi - 64GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu GPS Không ..
Công ty: 11,900,000 đ

i-Tâm Loan: 10.900.000 đ
iPad mini 4 - Wi-Fi - 16GB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kết nối dữ liệu GPS Không ..
Công ty: 9,900,000 đ

i-Tâm Loan: 8.700.000 đ

 • viet nam 4
 • Slide vn
 • Slide 1

About i-Tâm Loan

i-TÂM LOAN: Điểm đến đáng tin cậy cho tất cả mọi người, chúng tôi luôn cung cấp sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất và giá cả cạnh tranh nhất. Bên cạnh đó hàng loạt các dịch vụ  hậu mãi đảm bảo khách hàng hài lòng nhất khi đến với cửa hàng.

Liên hệ

 • Hotline: 19006459
 • Mr Tâm: 0909 922 722
 • Mr Tài: 0908 922 722
 • Email: TamNguyen@itamloan.vn

Facebook

 • Địa chỉ: 180, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.apple can tho apple cần thơ

 • Liên hệ : 0909.922.722 Nguyễn Thành Tâm, Email: TamNguyen@itamloan.vn

 • Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1801427282 do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP.Cần Thơ cấp ngày 06 tháng 11 năm 2015.
 •   Copyright 2015 i-Tâm Loan