Facebook chat
 • viet nam 4
 • Slide vn
 • Slide 1
iPhone 6S 16GB Rose Gold
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 15.900.000 đ

i-Tâm Loan: 14.500.000 đ
iPhone 6S 16GB Gold
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 15.900.000 đ

i-Tâm Loan: 14.500.000 đ
iPhone 6S 16GB Silver
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 15.900.000 đ

i-Tâm Loan: 14.600.000 đ
iPhone 6S 16GB Gray
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 15.900.000 đ

i-Tâm Loan: 14.600.000 đ
iPhone 6S 64GB Rose Gold
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 19.290.000 đ

i-Tâm Loan: 16.700.000 đ
iPhone 6S 64GB Gold
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 19.290.000 đ

i-Tâm Loan: 16.700.000 đ
iPhone 6S 64GB Silver
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 19.290.000 đ

i-Tâm Loan: 17.000.000 đ
iPhone 6S 64GB Gray
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 19.290.000 đ

i-Tâm Loan: 17.000.000 đ
iPhone 6S 128GB Rose Gold
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 22.190.000 đ

i-Tâm Loan: 19.300.000 đ
iPhone 6S 128GB Gold
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 22.190.000 đ

i-Tâm Loan: 19.300.000 đ
iPhone 6S 128GB Silver
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 22.190.000 đ

i-Tâm Loan: 19.300.000 đ
iPhone 6S 128GB Gray
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 22.190.000 đ

i-Tâm Loan: 19.300.000 đ
iPhone 6S Plus 16GB Rose Gold
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 19.790.000 đ

i-Tâm Loan: 16.900.000 đ
iPhone 6S Plus 16GB Gold
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 19.790.000 đ

i-Tâm Loan: 16.900.000 đ
iPhone 6S Plus 16GB Silver
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 19.790.000 đ

i-Tâm Loan: 15.900.000 đ
iPhone 6S Plus 16GB Gray
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 19.790.000 đ

i-Tâm Loan: 15.900.000 đ
iPhone 6S Plus 64GB Rose Gold
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 22.190.000 đ

i-Tâm Loan: 19.200.000 đ
iPhone 6S Plus 64GB Gold
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 22.190.000 đ

i-Tâm Loan: 19.200.000 đ
iPhone 6S Plus 64GB Silver
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 22.190.000 đ

i-Tâm Loan: 19.000.000 đ
iPhone 6S Plus 64GB Gray
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 22.190.000 đ

i-Tâm Loan: 19.000.000 đ
iPhone 6S Plus 128GB Rose Gold
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 24.990.000 đ

i-Tâm Loan: 20.400.000 đ
iPhone 6S Plus 128GB Gold
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 24.990.000 đ

i-Tâm Loan: 20.400.000 đ
iPhone 6S Plus 128GB Silver
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 24.990.000 đ

i-Tâm Loan: 20.200.000 đ
iPhone 6S Plus 128GB Gray
iPhone 6S - iPhone 6S Plus, bộ đô..
Công ty: 24.990.000 đ

i-Tâm Loan: 20.200.000 đ
iPhone SE GOLD 16GB
  iPhone 6S - iPhone 6S P..
Công ty: 11.600.000 đ

i-Tâm Loan: 11.000.000 đ
iPhone SE GOLD 64GB
  iPhone 6S - iPhone 6S P..
Công ty: 14.500.000 đ

i-Tâm Loan: 14.000.000 đ
iPhone SE GRAY 16GB
  iPhone 6S - iPhone 6S P..
Công ty: 11.600.000 đ

i-Tâm Loan: 11.000.000 đ
iPhone SE GRAY 64GB
  iPhone 6S - iPhone 6S P..
Công ty: 14.500.000 đ

i-Tâm Loan: 14.000.000 đ
iPhone SE ROSE 16GB
  iPhone 6S - iPhone 6S P..
Công ty: 11.600.000 đ

i-Tâm Loan: 11.000.000 đ
iPhone SE ROSE 64GB
  iPhone 6S - iPhone 6S P..
Công ty: 14.500.000 đ

i-Tâm Loan: 14.000.000 đ
iPhone SE SILVER 16GB
  iPhone 6S - iPhone 6S P..
Công ty: 11.600.000 đ

i-Tâm Loan: 11.000.000 đ
iPhone SE SILVER 64GB
  iPhone 6S - iPhone 6S P..
Công ty: 14.500.000 đ

i-Tâm Loan: 14.000.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 128GB GOLD
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 16.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 128GB GRAY
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 16.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 128GB ROSE
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 16.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 128GB SILVER...
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 16.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 32GB GOLD
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 13.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 32GB GRAY
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 13.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 32GB ROSE
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 13.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 32GB SILVER ...
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 13.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 4G 128GB GOLD...
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 19.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 4G 128GB GRAY...
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 19.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 4G 128GB ROSE...
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 19.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 4G 128GB SILVER
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 19.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 4G 256GB GOLD...
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 22.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 4G 256GB GRAY...
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 22.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 4G 256GB ROSE...
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 22.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 4G 256GB SILVER
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 22.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 4G 32GB GOLD
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 16.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 4G 32GB GRAY
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 16.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 4G 32GB ROSE
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 16.600.000 đ
iPad Pro 9.7" Wifi 4G 32GB SILVER
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..

i-Tâm Loan: 16.600.000 đ
iPad Pro - GRAY-WiFi + 4G - 128GB
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..
Công ty: 26.900.000 đ

i-Tâm Loan: 20.900.000 đ
iPad Pro - SILVER-WiFi+4G - 128GB
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..
Công ty: 26.900.000 đ

i-Tâm Loan: 21.200.000 đ
iPad Pro -GOLD-WiFi + 4G - 128GB
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..
Công ty: 26.900.000 đ

i-Tâm Loan: 21.200.000 đ
iPad Pro - GOLD - Wi-Fi - 128GB
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..
Call: 19006459

i-Tâm Loan: 17.600.000 đ
iPad Pro - GRAY - Wi-Fi - 128GB
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..
Call: 19006459

i-Tâm Loan: 17.600.000 đ
iPad Pro - SILVER - Wi-Fi - 128GB ...
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..
Call: 19006459

i-Tâm Loan: 17.600.000 đ
iPad Pro - GOLD - Wi-Fi - 32GB
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..
Công ty: 19.900.000 đ

i-Tâm Loan: 16.100.000 đ
iPad Pro - GRAY - Wi-Fi - 32GB
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..
Công ty: 19.900.000 đ

i-Tâm Loan: 16.100.000 đ
iPad Pro - SILVER - Wi-Fi - 32GB
iPad Pro - Sức mạnh vượt trội   Là thế hệ mới nhất của dòng máy..
Công ty: 19.900.000 đ

i-Tâm Loan: 16.100.000 đ
iPad mini 4 - Wi-Fi + Cellular - 128GB
iPad mini 4 - Sức mạnh lớn trong thiết kế nhỏ   Là thế hệ tiếp theo của dòn..
Công ty: 17.900.000 đ

i-Tâm Loan: 19006459
iPad mini 4 - Wi-Fi + Cellular - 64GB
iPad mini 4 - Sức mạnh lớn trong thiết kế nhỏ   Là thế hệ tiếp theo của dòn..
Công ty: 14.900.000 đ

i-Tâm Loan: 13.600.000 đ
iPad mini 4 - Wi-Fi + Cellular - 16GB
iPad mini 4 - Sức mạnh lớn trong thiết kế nhỏ   Là thế hệ tiếp theo của dòn..
Công ty: 12.900.000 đ

i-Tâm Loan: 11.400.000 đ
iPad mini 4 - Wi-Fi - 128GB
iPad mini 4 - Sức mạnh lớn trong thiết kế nhỏ   Là thế hệ tiếp theo của dòn..
Call: 19006459

i-Tâm Loan: 19006459
iPad mini 4 - Wi-Fi - 64GB
iPad mini 4 - Sức mạnh lớn trong thiết kế nhỏ   Là thế hệ tiếp theo của dòn..
Công ty: 11.900.000 đ

i-Tâm Loan: 10.900.000 đ
iPad mini 4 - Wi-Fi - 16GB
iPad mini 4 - Sức mạnh lớn trong thiết kế nhỏ   Là thế hệ tiếp theo của dòn..
Công ty: 9.900.000 đ

i-Tâm Loan: 8.700.000 đ

 • viet nam 4
 • Slide vn
 • Slide 1

About i-Tâm Loan

i-TÂM LOAN: Điểm đến đáng tin cậy cho tất cả mọi người, chúng tôi luôn cung cấp sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất và giá cả cạnh tranh nhất. Bên cạnh đó hàng loạt các dịch vụ  hậu mãi đảm bảo khách hàng hài lòng nhất khi đến với công ty.

Liên hệ

 • Hotline: 19006459
 • Mr Tâm: 0909 922 722
 • Mr Tài: 0908 922 722
 • Email: TamNguyen@itamloan.vn

Facebook

 • Địa chỉ: 180, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.apple can tho apple cần thơ

 • Liên hệ : 0909.922.722 Nguyễn Thành Tâm, Email: TamNguyen@itamloan.vn

 • Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1801427282 do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP.Cần Thơ cấp ngày 06 tháng 11 năm 2015.
 •   Copyright 2015 i-Tâm Loan